Dijkversterking Salmsteke - SchoonhovenDoe mee met project SAS

Wat mogen wij niet vergeten binnen het project SAS?

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Tijdens het opstellen van de Nota van Uitgangspunten hebben we ideeen en kansen uit het gebied opgehaald. We hebben de vraag gesteld wat voor u belangrijk is en wat mogen wij niet vergeten? Hieronder is te zien welke informatie is aangeleverd. Mist u nog iets, neem dan contact met ons op, zie contactgegevens bij 'Waarom meedoen?'

 


Doel van deze fase

In deze fase wouden wij graag alle informatie over de omgeving verzamelen. Zo weten wij wat er speelt en met welke facetten wij rekening moeten houden tijdens het ontwerp. Heeft u goede ideeën of plannen die u met ons wil delen? Prik op de kaart en mogelijk kunnen wij uw idee meenemen in de realisatie van de dijkversterking.

Spelregels

  • Om het overzichtelijk te houden vragen wij u een speldeprik per idee te gebruiken.
  • Reageren op elkaars ideeën mag, maar houdt het beleefd.
  • Ziet u een goed idee en kunt u dit aanvullen, graag!
  • Ideeën buiten de grenzen van het projectgebied kunnen wij niet meenemen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Punten op de kaart Begin Einde
Herstel hoogdynamisch moeras in uiterwaarden Begin: Einde:
Herstel van eenzijdige stroomgeul bij Lopik Begin: Einde:
Hertel tweezijdige stroomgeul van De Bol Begin: Einde:
Herstel eenzijdige nevengeul Begin: Einde:
Asverspringing als verbetering veiligheid kruispunten toepassen bij terugleggen weg. Begin: Einde:
Oudhoevig land en boom structuren herstellen in polder en uiterwaarden Begin: Einde:
Zonnepanelen aanbrengen op het binnentalud. Begin: Einde:
Steunbermen verhogen om fruitteelt en ander agrarisch gebruik te verbeteren Begin: Einde:
Dijkwielen beter etaleren in het gebied Begin: Einde:
Bloemrijke taluds terugbrengen na oplevering dijkverbetering Begin: Einde:
Fietsparkeervoorzieningen aanbrengen zonder dat dit overlast veroorzaakt bij bewoners Begin: Einde:
Peilschaalhuisjes beter etaleren in het gebied Begin: Einde:
Fijn asfalt voor Skeelers aanbrengen bij nieuw wegdek Begin: Einde:
Dijk als toegang vesting Schoonhoven benutten en Schoonhoven als toegang Sterke Lekdijk Begin: Einde:
Uitkijkpunt bij gemaal de Koekoek inrichten Begin: Einde:
Groot onderhoud gemaal De Koekoek HDSR Begin: Einde:
Aansluiten beheergebied Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Begin: Einde:
Uitbreiden mogelijkheden camping t Wilgerak Begin: Einde:
Gebombardeerde boot in Lek Begin: Einde:
Wachtpaal op de dijk Begin: Einde:
Vroeger Tuimelkade aanwezig Begin: Einde:
Rotzooi in de uiterwaarde Begin: Einde:
Hollandse Waterlinie Begin: Einde:
Monumentale Walnootboom in dijktalud Begin: Einde:
Verlegging dijk vorige dijkverbetering Begin: Einde:
Dijkwielen vorige dijkdoorbraak 1751 Begin: Einde:
Jetskiverbod instellen Begin: Einde:
Meer verlichting op de dijk toepassen Begin: Einde:
Karakterisiek Tiendweg behouden (onverhard en landelijke karakter) Begin: Einde:
Zijdeweg is druk en onveilig ivm geringe breedte van de weg Begin: Einde:
Verbinden van de Tiendweg met de dijk en verken parkeermogelijkheden langs de Tiendweg Begin: Einde:
Kruispunt Schoonhoven met N216 is onoverzichtelijk Begin: Einde:
Lozingen schepen handhaven Begin: Einde:
Handhaven van parkeren langs de dijk Begin: Einde:
(sluip)verkeer op de dijk Begin: Einde:
Bruggetje aanleggen om wandelronde te herstellen Begin: Einde:
Beheer van De Bol en uiterwaarden kan beter Begin: Einde:
Bestaande kleiputten behouden niet aanpassen bij ontwerpmaatregelen Begin: Einde:
kwelwater binnendijks Begin: Einde:
Binnenteen verflauwen Begin: Einde:
Blokken langs de weg in de berm zijn gevaarlijk Begin: Einde:
Geen massarecreatie Begin: Einde:
Bij wie ligt het onderhoud en beheer van de stoepen/afritten/bomen in het dijktalud? Begin: Einde:
Slecht stuk dijk Begin: Einde:
Kwelwater onderin de dijk en binnentalud Begin: Einde:
Wat gebeurd er met de bomen in het binnen en buitentalud? Begin: Einde:
Beheer en onderhoud van de buitentalud kan beter Begin: Einde:
Glasvezel in de dijk leggen voor sneller internet voor aanwonenden Begin: Einde:
Bermverharding weg goed laten aansluiten met de weg op de dijk Begin: Einde:
Oplaadpunt voor elektrische fietsen bij stoppunt Begin: Einde:
stoep voormalig veer Willige-Langerak Nieuwpoort Begin: Einde:
Binnendijk Begin: Einde:
Boothelling bij oa camping Henkie Begin: Einde:
Dijkmagazijn inrichten als informatiepunt dijkverbetering Begin: Einde:
Wandelpaden uiterwaarden verbeteren, lange wandeling in uiterwaarde wordt gemist Begin: Einde:
Monument De Heul opknappen in dijkverbetering? Begin: Einde:
Een momentje...
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookiestatement. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.