Dijkversterking Salmsteke - SchoonhovenDoe mee met project SAS

Wat mogen wij niet vergeten binnen het project SAS?

Add marker on the map

Edit marker on the map

We waren op zoek naar jouw kennis en ervaring. Wat mogen we niet vergeten? Wat is voor u belangrijk bij het project Salmsteke Schoonhoven? Zie hieronder welke informatie is aangeleverd. Mist u iets? Neem dan contact met ons op.

 


Doel van deze fase

In deze fase wouden wij graag alle informatie over de omgeving verzamelen. Zo weten wij wat er speelt en met welke facetten wij rekening moeten houden tijdens het ontwerp. Heeft u goede ideeën of plannen die u met ons wil delen? Prik op de kaart en mogelijk kunnen wij uw idee meenemen in de realisatie van de dijkversterking.

Spelregels

  • Om het overzichtelijk te houden vragen wij u een speldeprik per idee te gebruiken.
  • Reageren op elkaars ideeën mag, maar houdt het beleefd.
  • Ziet u een goed idee en kunt u dit aanvullen, graag!
  • Ideeën buiten de grenzen van het projectgebied kunnen wij niet meenemen.

Add a marker to the map.
Click anywhere on the map to select a location or search by address or postal code.


…OR click somewhere on the map to choose the desired location
Markers on the map Start End
Herstel hoogdynamisch moeras in uiterwaarden Start: End:
Herstel van eenzijdige stroomgeul bij Lopik Start: End:
Hertel tweezijdige stroomgeul van De Bol Start: End:
Herstel eenzijdige nevengeul Start: End:
Asverspringing als verbetering veiligheid kruispunten toepassen bij terugleggen weg. Start: End:
Oudhoevig land en boom structuren herstellen in polder en uiterwaarden Start: End:
Zonnepanelen aanbrengen op het binnentalud. Start: End:
Steunbermen verhogen om fruitteelt en ander agrarisch gebruik te verbeteren Start: End:
Dijkwielen beter etaleren in het gebied Start: End:
Bloemrijke taluds terugbrengen na oplevering dijkverbetering Start: End:
Fietsparkeervoorzieningen aanbrengen zonder dat dit overlast veroorzaakt bij bewoners Start: End:
Peilschaalhuisjes beter etaleren in het gebied Start: End:
Fijn asfalt voor Skeelers aanbrengen bij nieuw wegdek Start: End:
Dijk als toegang vesting Schoonhoven benutten en Schoonhoven als toegang Sterke Lekdijk Start: End:
Uitkijkpunt bij gemaal de Koekoek inrichten Start: End:
Binnenteen verflauwen Start: End:
Groot onderhoud gemaal De Koekoek HDSR Start: End:
kwelwater binnendijks Start: End:
Aansluiten beheergebied Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Start: End:
Uitbreiden mogelijkheden camping t Wilgerak Start: End:
Gebombardeerde boot in Lek Start: End:
Wachtpaal op de dijk Start: End:
Vroeger Tuimelkade aanwezig Start: End:
Rotzooi in de uiterwaarde Start: End:
Hollandse Waterlinie Start: End:
Monumentale Walnootboom in dijktalud Start: End:
Verlegging dijk vorige dijkverbetering Start: End:
Dijkwielen vorige dijkdoorbraak 1751 Start: End:
Dijkmagazijn inrichten als informatiepunt dijkverbetering Start: End:
Jetskiverbod instellen Start: End:
Boothelling bij oa camping Henkie Start: End:
Meer verlichting op de dijk toepassen Start: End:
Karakterisiek Tiendweg behouden (onverhard en landelijke karakter) Start: End:
Zijdeweg is druk en onveilig ivm geringe breedte van de weg Start: End:
Verbinden van de Tiendweg met de dijk en verken parkeermogelijkheden langs de Tiendweg Start: End:
Blokken langs de weg in de berm zijn gevaarlijk Start: End:
Wandelpaden uiterwaarden verbeteren, lange wandeling in uiterwaarde wordt gemist Start: End:
Kruispunt Schoonhoven met N216 is onoverzichtelijk Start: End:
Lozingen schepen handhaven Start: End:
Handhaven van parkeren langs de dijk Start: End:
Bruggetje aanleggen om wandelronde te herstellen Start: End:
(sluip)verkeer op de dijk Start: End:
Bestaande kleiputten behouden niet aanpassen bij ontwerpmaatregelen Start: End:
Beheer van De Bol en uiterwaarden kan beter Start: End:
stoep voormalig veer Willige-Langerak Nieuwpoort Start: End:
Geen massarecreatie Start: End:
Bij wie ligt het onderhoud en beheer van de stoepen/afritten/bomen in het dijktalud? Start: End:
Slecht stuk dijk Start: End:
Kwelwater onderin de dijk en binnentalud Start: End:
Wat gebeurd er met de bomen in het binnen en buitentalud? Start: End:
Beheer en onderhoud van de buitentalud kan beter Start: End:
Glasvezel in de dijk leggen voor sneller internet voor aanwonenden Start: End:
Bermverharding weg goed laten aansluiten met de weg op de dijk Start: End:
Oplaadpunt voor elektrische fietsen bij stoppunt Start: End:
Binnendijk Start: End:
Monument De Heul opknappen in dijkverbetering? Start: End:
One moment ...
Cookie settings