Dijkversterking Salmsteke - SchoonhovenDoe mee met project SAS

Denk mee met de oplossingsrichtingen van SAS

​Afgelopen maanden heeft het project SAS concept oplossingen opgesteld voor de dijkversterking. Graag horen we van u of deze concept oplossingen duidelijk, begrijpelijk en compleet zijn. Daarom vragen wij u om uw mening over deze oplossingsrichtingen.

U heeft tot en met 10 juli 2020 de tijd om te reageren.

Hoe zijn we tot deze oplossingen gekomen?

Het afgelopen half jaar heeft project SAS de veiligheidsopgave van de dijk in kaart gebracht. Er is onderzoek gedaan in het gebied o.a. naar macrostabiliteit aan de binnenzijde van de dijk, piping/kwelprobleem en het hoogte tekort van de dijk (zie ook 'Online kennis op doen'). We zien dat de opgaven over het traject sterk variëren, door variatie in de bodemsamenstelling langs de dijk. Hierdoor kan de waterveiligheidsoplossing ook sterk variëren voor het gehele dijktraject.

Daarnaast zijn ideeën, wensen en projectkansen uit het gebied in kaart gebracht op basis van bewonersavonden, gesprekken, en werkgroep bijeenkomsten met bewoners en andere overheidsinstellingen.

Deze veiligheidsanalyse en omgevingsaspecten hebben wij benoemd in zogenaamde bouwstenen. Deze eerste stap is weergegeven op onderstaande afbeelding welke ook te vinden is in de Nota van Uitgangspunten (NvU) in Tab: Het ontwerpproces. De bouwstenen met een ruimtelijke impact, zoals grootschalige natuurontwikkeling in de uiterwaarden en het verbreden van de dijk, hebben we gebruikt om oplossingen op te stellen (de tweede stap in ontwerpproces). Bouwstenen zonder een ruimtelijke impact, zoals zitbankjes, straatverlichting, type asfalt,  zijn geanalyseerd en hebben geen invloed op de planvorming, maar kunnen later in de vervolgfase worden toegevoegd om de gekozen oplossingsrichting te optimaliseren.

Het detailniveau van de oplossingsrichtingen is nog grof en gebaseerd op de indicatieve afmetingen en zijn dus nog niet ingepast op het daadwerkelijke dijktraject. Dit betekent dat verschillende oplossingen nog gecombineerd kunnen worden over het totale dijktraject.

We toetsen bij u bewust eerst deze verschillende oplossingsrichtingen om inzicht te krijgen wat er wel en niet gewenst is.

Vervolg na concept oplossingen

Nadat we alle opmerkingen op de oplossingsrichtingen hebben opgehaald en verwerkt gaan wij verder met het ontwerpproces. In een volgende stap beoordelen wij de verschillende oplossingen op de criteria (Techniek, Milieu, Omgeving en Kosten) uit het afwegingskader (zie tab NvU: Het ontwerpproces).

Wij zullen dan de kansrijkheid en haalbaarheid van de oplossingsrichtingen in kaart brengen. Deze resultaten zullen wij weer met u delen en op deze website plaatsen.

Bouwstenen overzicht

Hier zijn de technische en omgevingsbouwstenen weergegeven. De licht/watermerk aangegeven bouwstenen, zijn op dit moment buiten beschouwing gelaten en kunnen later worden toegevoegd om de oplossingen te optimaliseren in de planvormingsfase.

Nota van uitgangspunten dijkversterking SAS

Lees hier de gehele nota van uitgangspunten

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookiestatement. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.