Aanmelden werkgroep

Doe mee en denk mee in iedere fase van het project. Maak hieronder een keuze.

Informatie over het project

Wilt u meedenken en meedoen met onze werkgroep? Meldt u dan aan! In verband met de Coronamaatregelen organiseren wij op dit moment geen bewonersbijeenkomsten of werkgroepbijeenkomsten. Wanneer dit wel mogelijk is gaan wij dit weer inplannen.

Spelregels bij deelname werkgroep project SAS
 
Wij willen graag samen met u werken aan de dijkverbetering. Om op een prettige en efficiente manier met elkaar samen te werken in een werkgroep hebben wij een aantal spelregels opgesteld waar wij elkaar aan zullen houden binnen de werkgroep:
 
1. Het doel van de werkgroep is adviserend aan HDSR, dus HDSR consulteert de werkgroep, inbreng gebiedskennis, creativiteit in project, verbinden project aan stakeholders.
2. Deelnemers zijn ambassadeurs van het project SAS.
3. Er wordt verwacht dat men positief kritisch meedenkt met het project.
4. In werkgroepen worden geen besluiten genomen, dit gebeurt door het bestuur van HDSR.
5. Leden gaan integer om met projetinformatie .
6. Leden nemen deel op persoonlijke titel niet namens een organisatie.
7. Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend.
8. Een lid van de werkgroep trekt zich terug als belangenverstrengeling optreedt.
9. Bij aanmelding voor deelname zet de deelnemer zich in bij 3-5 bijeenkomsten van een avond/dagdeel.
10. In een werkgroep zitten ongeveer 20 personen, echter iedereen die zich aanmeldt via het formulier kan een bijdrage leveren via de werkgroep of op andere manier.
 
Vanuit het projectteam bieden wij maximale transparantie en openheid in ons werk. Dat betekent dat wanneer u informatie wilt inzien of op wilt vragen neem dan contact op met de omgevingsmanager.
Heeft u vragen over onze aanpak of vindt u dat dat anders kan of moet, neem dan ook contact met ons op.
 

Registreer hier om u aan te melden

Terug naar doe mee

Afbeeldingen

Registreren

Twitter

Cookie-instellingen